koldfront

Øresund... #Overgrund

🕜︎ - 1999-05-11

Man kan følge brobyggeriet hos Øresundskonsortiet fra hele 4 kameraer, der tager billeder hvert andet minut. Lige nu ser det ud til at kun halvdelen af dem virker...

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=