koldfront

IT ordførere... #Overgrund

🕤︎ - 1999-10-07

Pyyyh. Her til aften har jeg prøvet at finde email-adresserne på de danske folketingspartiers IT ordførere (det så jeg i TV-avisen at det hedder...). På Folketingets web kunne jeg kun finde én ordfører der havde (IT) efter sit navn, De Konservatives Henriette Kjær. Kun én! Derefter tog jeg rundt til samtlige[1] partiers hjemmesider (de bruger frames og pop alle til hobe. Suk!), og for samtlige partier viste det sig umuligt at finde IT ordførerernes navne og email-adresser. Skuffende. Jeg har sendt email/forms til samtlige partier og spurgt efter navn/email på IT ordførerne. Nu får vi se hvem der svarer og hvornår! Det er snart år 2000 - tag jér sammen!


[1] Undtagen Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=