koldfront

Folketingets sommerferie er forbi #Overgrund

🕗︎ - 1999-10-07

Pianisterne i DanskFolkeparti fejrede at sommerferien er forbi med at slå på tromme for at lovovertræderes familier skal udvises sammen med lovovertræderen, naturligvis hvis vedkommende er indvandrer. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen imødekom denne holdning med en skarp bemærkning om at han ikke kunne forestille sig at lave politik med Dansk Folkeparti. Godt Nyrup!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=