koldfront

Den lille prins... #Overgrund

🕛︎ - 1999-09-01

Kongeriget Danmark er blevet begunstiget med en ny prins (28. august 1999, 11:52)! Faderen er meget glad for at hans barn blev en søn (jeg håbede på at det blev en pingvin...). Nu er det næste spørgsmål naturligvis: Hvad skal barnet hedde? Ingen af journalisterne spurgte den glade fader i første omgang (som adspurgt i øvrigt fortalte at moderen havde det "fint") hvad navnet skulle være, så Overgrund bringer her nogle gode forslag: Virgil, Karl-Emil, Appelsin, Karel, Woizek og Knud. Alle prominente og ikke mindst eminente muligheder! Læserne opfordres herved til at indsende gode og velbegrundede forslag til redaktionen!
Læserforslag (indtil videre): Rurik, Svante, Adalbert. Nyt forslag: Anders (nu der er en Joachim! :-)), Rip, Rap, Rup...

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=