koldfront

cds and dvds

🕟︎ - 2003-01-26

"· På baggrund af infosoc-direktivet er kulturministeren af Folketingets Kulturudvalg blevet pålagt at søge at fremme anvendelsen af frivillige foranstaltninger, der gør det muligt for privatpersoner at fremstille kopier til privat eller personlig brug, jf. ophavsretslovens § 12. Kopispærringer bør indrettes på en sådan måde, at de forhindrer eller begrænser ulovlig kopiering m.v., samtidig med at de muliggør lovlig brug i henhold til ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser. Kulturministeren har tillid til, at pladeselskaberne m.v. vil følge denne opfordring."
- Om kopispærring.

I'm sorry, but doesn't that sound like a very gullible attiude on the part of the minister?

Vancouver Police Riot Investigation Web Page: Guns & Roses Riot - more fun than you can poke a stick at, with video!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=