koldfront

Carlsberg og sproget... #Overgrund

🕑︎ - 2000-03-03

Ølgiganten Carlsberg reklamerer i disse dage for en retro-øl. Reklamens tekst slutter med: "Vær saa god at smage paa forskellen mellem datid og nutid." datid og nutid? Smager forskellige grammatiske konstruktioner forskelligt? Mon ikke de mener fortid og nutid??

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=