koldfront

Vandring #Overgrund

🕛︎ - 1999-11-07

På aftenens vandretur blev jeg igen antastet. Denne gang af en vildt udseende herre, som spurgte efter småpenge. Da jeg oplyste at jeg ingen penge havde på mig, spurgte han: "Har du noget hash?", hvilket jeg også måtte svare nej til. flashback ~1990 Det er åbenbart ikke kun i Jylland...

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=