koldfront

Svar fra Podcastredaktøren

🕝︎ - 2007-01-21

Nu har jeg også fået svar fra podcastredaktøren, der giver mig ret men tilføjer at det må vi 'nøjes' med indtil det nye system der arbejdes på er parat.

Jeg har spurgt hvornår det så kan forventes at fungere tilfredsstillende.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=