koldfront

Storm og sylte! #Overgrund

🕔︎ - 1999-02-05

kimoe skriver: "Det agtværdige organ Politiken kan i dag i deres "on-line nyheder" meddele, at deres flagstang under gårsdagens storm knækkede, og kun blev holdt på sin plads af flaglinen! Oh, skræk, hvilken skandale! Tak, Politiken." - Jeg siger også mange tak til Politiken for den livsvigtige oplysning...

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=