koldfront

Presseklip... #Overgrund

🕡︎ - 1999-02-04

"Da det for et par år siden blev muligt at chatte - altså at skrive til hinanden live over Internet", ja, det står der virkelig i en artikel af Lars Dahlager i tredie sektion af dagens Politiken. Det er den sektion der kalder sig "Computer".
I rfc 2235 ("Hobbes' Internet Timeline") kan man under året 1988 læse linien: "Internet Relay Chat (IRC) developed by Jarkko Oikarinen (:zby:)". I Politikens snørklede terminologi er "et par år" altså 11 af slagsen! [[Eller er det bare dårlig research?]].
Man skal læse meget før øjnene falder ud!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=