koldfront

Pomadeskræk

🕕︎ - 2005-08-15

"Prøv at studere den amerikanske præsidents mimik og lyt til hans stemmeføring, når han sætter sine pointer ind. Her er en no nonsense man, der er lurvet helt ind til marven. Der mangler kun den bløde gangsterhat og pomaden, så har man tredivernes forbryderhelt i genfødt skikkelse. Med den tilføjelse at Bush, i modsætning til de fiktive figurer, ser ud som om han hvert øjeblik er lige ved at tisse i bukserne af skræk."

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=