koldfront

Ny stat: Euroland! #Overgrund

🕑︎ - 1999-01-04

De danske medier flyder over med nyheder om den nye stat der blev oprettet ved årsskiftet: Euroland.
Skønt landets valuta kun findes i virtuel (elektronisk) form de næste tre år og selvom delregionerne på skrømt lader som om de har deres egen selvstændighed, så ses på sproget allerede et skift: Det hedder ikke Europa længere, det hedder Euroland!
For a parafrasere Hunter S. Thompson: "The hog is out of the tunnel, bubba! The fat is in the fire!! Fear and loathing in the united states of Europe: Euroland!"

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=