koldfront

Mekanik... #Overgrund

🕔︎ - 1999-08-13

Efter at have leget taxi en aften begyndte 2CV'ens speeder at sættesig fast.. Vel parkeret derhjemme stak jeg hovedet ned i motoren, for at se hvorfor. Opdagede en knækket fjeder og hev i speederkablet - OH! Benzinen sprøjtede lystigt ned af siden af motoren! U-mekanikeragtig som jeg er, gjorde jeg den store fejl at antage at dette ikke var meningen, og erklærede bilen for syg. Da jeg - dage senere - pillede kaburatoren af lærte jeg at det skam var meningen at benzinen pisser nedover det hele, når man hiver i kablet og motoren ikke kører. Sukh! Mærkeligt! Nå, men således oplivet forsøgtes fjederen på kaburatoren skiftet. Det er naturligvis umuligt, kaburatoren ødelægges og en ny (brugt) må indkøbes og sættes på. Det viser sig så desuden, at fjederens funktion ikke er videre vigtig. Argh.

Mekaniker bli'r jeg aldrig...

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=