koldfront

Hvordan man bli'r poet... (lissom' Steffen Brandt!) #Overgrund

🕤︎ - 1999-04-14

Fra den virkelige verden...

Som bekendt går en mainstream genial poets karriere med at være ukendt, ikke-anerkendt, fraskilt og fattig, dø af enten tuberkolose eller druk, for derpå at blive udråbt til en af dette århundredes største.

Anderledes fornuftigt optrådte den amerikanske digter Wallace Stevens (1879-1965), som begyndte at skrive som ung. Han indså dog at det ikke kunne løbe rundt økonomisk, og læste derfor jura og nedsatte sig som forsikringsagent. Dette arbejde beholdt han til sin død. Om natten og i ferierne skrev han så sine banebrydende digte, og opnåede med det samme anerkendelse som en stor poet, dog uden nogensinde at røbe dette "dobbeltliv" for sine kolleger i forsikringsfirmaet....

Så alle i hulkende kunstnere: se og få læst noget jura!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=