koldfront

Hör I Orphei Drängar... #Overgrund

🕣︎ - 2000-02-25

Uppsalas stolthet på manskörssidan Orphei Drängar har utsetts att representera Sverige på födelsedagsgalan för Drottning Margrethe i april! Åttio herrar som sjunger Ja må hon leva...

Darra månde köpenhamnarna... Vilket ös!!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=