koldfront

Helt fra koncepterne #Overgrund

🕣︎ - 1999-12-20

Hvorfor har vi lært koncepter bare fordi vi er startet på Amiga og senere er gået over til Linux?

Fordi vi aldrig har brugt det alle de andre bruger?

Jeg tror almindelige Joe Lusers har det sådan: "Jeg har lært Word. Alle har Word. Hvis du ikke har Word, hvorfor har du så ikke Word? Du er da mærkelig. Jeg vil have Word. Jeg kender Word. Jeg har lært Word.".

Er det sådan?

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=