koldfront

Discrimination

🕤︎ - 2003-11-04

"Hvad i alverden vedkommer det Bertel Haarder, hvilke medarbejdere et privat firma ansætter? Og hvad i alverden vedkommer det ministeren, hvilket firma forbrugerne vælger at handle hos? [...] Det korte af det lange er, at hverken Bertel Haarder eller andre ministre har nogen som helst adkomst til at blande sig i private firmaers ansættelsespolitik."
- Pia Kjærsgaards ugebrev.

"§ 2. En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår."
- Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

"Lov er lov, og lov skal holdes"
- Edward Brandes.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=