koldfront

Dansk, svensk, svensk, dansk... #Overgrund

🕤︎ - 2000-03-09

Strax innan den öppnas för trafik ska det gå ett cykellopp över Öresundsbron. Denna bro, som var tänkt att förena folken har istället visat sig framhäva kulturskillnader. Som nu inför cyklingen: Svenskarna gastade "Cykelhjälm måste vara obligatorisk!" medan danskarna bara vägrade gå med på något sådant. Efter långa diskussioner lyckades man så småningom enas om att rekommendera användning av hjälm i loppet...

Det blir lätt att skilja ut svenskarna.

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=