koldfront

Berlingske vil ikke have besøgende #Overgrund

🕦︎ - 1999-11-15

"Kære bruger. www.berlingske.dk bruger JavaScript og en række dynamiske funktioner som din browser ikke understøtter. For at få det optimale udbytte af dine besøg, bør du minimum benytte en version 4 browser fra enten Netscape eller Microsoft.

Hvis du har en nyere browser kan det være, at du er kommet til at slåe JavaScript fra."
Kommet til? Jeg er s'gu ikke "kommet til" - edb-afdelingen på instituttet har valgt at slå JavaScript fra, af sikkerhedshensyn!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=