koldfront

At døbe en prins... #Overgrund

🕝︎ - 1999-11-06

Så blev prinsen døbt. DR fortæller at navnet er "Nikolai William Alexander Frederik". Umiddelbart ganske overraskende at valget faldt på "Nikolai" istedet for favoritten "Woiczek". Men tænker man lidt over det, og tillægger man sig en god tysk russisk accent, så kan Nikolai godt gå an: "Gut mornink, Nikolavitch!". Stavemåden ('i' i stedet for 'j' til sidst) kan også lede tankerne, og udtalen, hen på et navn som Sergei. Alt i alt et rimeligt royalt komprimis. Nu må vi bare håbe at han kan holde sig på dydens smalle sti, så han ikke bliver udvist til Hong Kong... Velkommen Nikolajev!

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=