koldfront

Ansvar for egen læring

🕝︎ - 2004-06-27

"Ansvar for egen læring er jo absurd. Børnene har ansvar for, at de følger med, men hvis undervisningen ikke langt transcenderer, hvad eleven havde tænkt sig, så er der jo ingen læring."

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=