koldfront

All we are saying... #Overgrund

🕥︎ - 1999-06-14

Det ser ud til at krigen endelig er slut (yeps, Overgrund er først mednyhederne!), og det er dejligt. Til gengæld er en ex-socialdemokrat netop blevet valgt ind i EU-parlamentet for et meget kedeligt folkeparti. Det er ikke fremgang det hele... Og Ritt Bjerregaards udvalgte kandidat udkonkurrerede en anden parti-shopper, John Iversen, med sølle 38 stemmer. Sådan kan det gå... det var da heldigt at Ritt B. nåede at anbefale...! Og Jens Okking blev valgt... "Skal du til Ølby?"

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn, tin or Gnus (part of Emacs).

Or, you can fill in this form:

+=