koldfront

Add comment

To avoid spam many websites make you fill out a CAPTCHA, or log in via an account at a corporation such as Twitter, Facebook, Google or even Microsoft GitHub.

I have chosen to use a more old school method of spam prevention.

To post a comment here, you need to:

¹ Such as Thunderbird, Pan, slrn or Gnus (part of Emacs).

Den Stundesløse, Folketeatret, ... #Short

🕣︎ - 2014-03-01

Den Stundesløse, Folketeatret, København | ★★☆☆☆ Fint skuespil og scenografi, men - selv opdateret - Holberg bliver aldrig rigtigt mig.