koldfront

747 #music

"Tystnad
Tunnel, avfart
När taxametern slagits på
försvinner allt i regnet
utan spår
& som en viskning
ser Vi syner nu igen
Det här är nåt
som inte ens har hänt...
 
Tystnad
En rökfri viskning
Det är exakt vad Vi vill ha
det lufkonditionerade ljudet
av fart
Du är värd at dö för
Ni kan skratta om Ni vill
Håna oss Vi rör oss Ni står still...
 
Lyssnar
stel & fastspänd
& när paniken bryter ut
ler Du svagt
och viskar till Mig Du
är värd at dö för
Men mot gummi, glas & metall
betyder ett mirakel inget alls..."

Add comment?

Title:

Name:

Email (won't be displayed online):

Text:

0.0135 s
webcustodian@koldfront.dk